Schindler 6400

Duke përdorur teknologjitë më të fundit, EME mund të modernizojë shpejt dhe me lehtësi ashensorët e vjetër në ndërtesat e mesme. Paketa e modernizimit të ashensorit të mesëm Schindler 6400 ofron teknologji të besueshme me një proces të thjeshtuar – nga inxhinieria dhe porositja, deri në dorëzim dhe instalim.

Rinovoni ashensorët tuaj

Modernizimi i ashensorëve tuaj të mesëm me paketën Schindler 6400 mund të përmirësojë vlerën e ndërtesës suaj dhe të kontribuojë në kushte më të mira të dhënies me qira dhe norma më të larta zënie.

image

Advanced technology, field proven

Packaged into an integrated group of upgrades, the Schindler 6400 brings the benefits of gearless technology and Schindler’s suspension traction media (STM) to mid-rise elevators.

  • FMM 200 modular gearless machine designed for use in existing machine rooms
  • STM require less space than traditional cables and offer a smoother, reliable ride
  • Schindler Miconic® TX controllers for unbeatable traffic handling
  • Schindler Power Factor 1 energy-efficient, regenerative drives
  • Schindler Varidor 50A door operators
  • Schindler Lobby Vision® (optional)
  • Schindler PORT Technology destination-dispatching (optional)
image