Schindler 9700

Shkallët lëvizëse për hapësirat publike me trafik të lartë

Sistemi i shkallëve lëvizëse Schindler 9700 ofron zgjidhje lëvizshmërie për hapësira të mëdha publike me kërkesa të larta trafiku si aeroportet, metrotë dhe stacionet hekurudhore. Schindler ofron fleksibilitet në planifikim, veçanërisht i rëndësishëm me specifikimet komplekse dhe standardet e cilësisë së lartë në lidhje me sigurinë e pasagjerëve, disponueshmërinë dhe ofrimin e shërbimit.

image