Schindler 9500 ecje e prirur në lëvizje

Për aplikim të brendshëm/të jashtëm

Ne kemi zhvilluar ecjen lëvizëse të prirur Schindler 9500AE veçanërisht për qendrat tregtare, duke ofruar transport të qetë dhe të rehatshëm nga kati në dysheme.

Zhvilluar veçanërisht për qendrat tregtare, shëtitjet lëvizëse me prirje Schindler 9500AE ofrojnë transport të qetë dhe të rehatshëm nga dyshemeja në dysheme. EME siguron performancë të besueshme dhe siguri të pasagjerëve. Të thjeshta dhe fleksibël në dizajn, këto njësi lënë shumë hapësirë për shprehje arkitekturore, brenda ose jashtë.

Rritja maksimale 24’ 7-1/4″ at a pallet width of 40″
Këndi i prirjes 10° to 12°
Lartësia e balustradës 2’ 11-7/16″
Gjerësia e paletës 32″ / 40″
image