Mirembajtje

Shërbimet e mirëmbajtjes dhe inspektimit
Për ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vendkalim në lëvizje

EME Ashensor Group ndihmon për t'u siguruar që ashensorët dhe shkallët lëvizëse janë gjithmonë në dispozicion. Teknikë shumë të trajnuar, të mbështetur nga një rrjet i tërë global ekspertësh të mirëmbajtjes, janë atje për të reduktuar thirrjet e shërbimit dhe për të mbajtur pajisjet tuaja në funksion.

image