Vendkalim levizese

Schindler 9500 inclined

Ne kemi zhvilluar ecjen lëvizëse të prirur Schindler 9500AE veçanërisht për qendrat tregtare, duke ofruar transport të qetë dhe të rehatshëm nga kati në dysheme.

Schindler 9500 horizontal

Ecja horizontale lëvizëse Schindler 9500 është ideale për të përmbushur kërkesat e pasagjerëve dhe kërkesat e transportit publik në aeroporte dhe objekte të tjera.