Shkalle Levizese

Schindler 9700

The Schindler 9700 escalator system provides mobility solutions for large public spaces with high-traffic demands such as airports, subways, and railroad stations. 

Schindler 9300AE

Schindler's 9300 Advanced Edition është i përshtatshëm në mënyrë ideale për aplikime komerciale dhe gjithashtu mund të përshtatet për aplikacionet e transportit duke përfshirë stadiumet, aeroportet dhe sallat e ekspozitës.